Minäkö TUKIRENKAASEEN?

Autalapsia.fi

Tukirenkaan kautta tulevilla varoilla tuetaan koko orpokodin toimintaa, mutta tällä hetkellä erityisesti 2014 -16 tulleita lapsia, joita on yhteensä 25. Tukimaksut kattavat lasten kaikki asumiskustannukset ja koulunkäynnin sekä terveydenhuollon. Tuki mahdistaa koko Lastenkylän toiminnan ylläpidon. 


Etiopian hallinnon virkamiehet ovat asettaneet Lastenkylälle ehdot toiminnan jatkumiseen kristillisen Manna-järjestön alaisuudessa, ja siihen sisältyy selkeä tavoite lasten lukumäärän nostamiseen nykyisestä noin 65 ensin 80 ja myöhemmin  90-100 lapseen. 

Haluamme sitoutua tukemaan näitä lapsia vähintään 18-vuoden ikään saakka, ja mahdollisesti myöhemminkin avustaa opiskeluissa. 


Koulutus tekee mahdolliseksi työllistymisen ja etenkin tytöille se avaa ovet itsenäisyyteen ja luo parempia vaihtoehtoja elämään.

Manna Edolan Lastenkylässä lapset saavat kristillisen kasvatuksen ja hengellistä opetusta. Se on merkittävä voimavara koko elämän ajaksi.

Minäkö KUMMIKSI?

Autalapsia.fi

Mikäli mieluimmin haluat tukea jotain nimettyä lasta, voit ryhtyä lapsen kummiksi Manna Edolan Lastenkylän lapsille . Autalapsia.fi kautta voit lähettää heille kuukausittain kannatusmaksun. Tavoite on maksaa 60 €/ kk lasta kohden, mutta voit osallistua yhdessä muiden kanssa pienemmälläkin summalla. Esimerkiksi kolme ihmistä voivat sopia yhteisestä kummilapsesta (a 20€) . Lisäksi voit lähettää leluja ja vatteita nimettylle kummilapsellesi. 


Pisaroista kasvaa puro ja puroista kasvaa joki! Periaatteemme on kohdentaa avustus tasapuolisesti kaikille tuen piirissä oleville lapsille.

Olemme nähneet, miten Jumala siunaa työtä. Nyt jäljellä oleva tukijajoukko ei kuitenkaan riitä kantamaan koko vastuuta. Siksi tarvitsemme nyt lisää ihmisiä auttamaan Etiopian lapsia.  On ollut hienoa nähdä, miten apu menee perille ja on saanut muutosta aikaan lasten elämässä.