Manna Edolan Lastenkylä

Tule mukaan auttamaan!

image242

Lapset asuvat kodeissa hoitajansa kanssa, 8- 10 lasta jokaisessa kodissa. Yksi lasten hoitajista, Alganesh, on ollut orpokodilla lähes sen perustamisesta lähtien. Hänellä on tärkeä tehtävä nuorempien opettamisessa ja ohjaamisessa. Tämän lisäksi tilalla on töissä useita työntekijöitä.

Lastenkylän mailla laiduntaa hyvinvoivaa lypsykarjaa ja vuohia. Pelloilla viljellään kahvia, maissia, perunaa ja vihanneksia sekä omaan käyttöön että myyntiin. Peltotyöt työllistävät kylän asukkaita. Tavallisesti paikallisilla on vain pieni maatilkku viljeltävänä, ja usein sato on huono sateen tai kuivuuden seurauksena. Lastenkylän maatalous on myös esimerkkinä ja opetuskäytössä siellä työskenteleville. Aikoinaan on hankittu maatalouskoneita ja välineitä, mutta nyt ne kaipaisivat kunnostamista.

Meille on annettu mahdollisuus auttaa näitä lapsia ja siunata heidän elämäänsä eri tavoin. Pienellä teolla on käänteentekevä vaikutus yhden ihmisen koko elämään. Luotamme siihen, että yhdessä voimme olla rakentamassa näille lapsille elämisen puitteita, jossa he saavat rakkautta, toivon huomiseen ja ennen kaikkea saavat perustaa luottamuksensa Iankaikkisen Isän huolenpitoon.

Pian avattavien kotisivujen kautta tulemme välittämään kuvia ja raportteja Manna Edolan Lastenkylän lapsista, toiminnasta ja taloudesta. Kotisivut, www.autalapsia.fi, liittävät suomalaiset tukirenkaan jäsenet yhdeksi perheeksi, jonka sydän sykkii Wondon lapsille.

Toiminta luvanvaraista

image243

Lastenkylän toiminta on luvanvaraista. Manna-järjestöllä on yhteistyösopimus valtion kanssa. Manna on velvoitettu tekemään raportit lapsista, työntekijöistä ja kirjanpidosta kvartaaleittain valtionhallinnon eri tasoille. Myös tarkastuksia sieltä tehdään sekä sovitusti että yllättäen. Kanadan kristityt ovat Mannan päärahoittaja Wondon Lastenkylän lapsille. Suomalaiset kristityt ovat erityisesti vuoden 2014 jälkeen tukeneet kotiin tulleita lapsia kannatusrenkaan toiminnan kautta.


Uusien lasten etsiminen Lastenkylään tapahtuu yhteistyössä alueellisten sosiaaliviranomaisten kanssa. Kotiin otetaan vain lapsia, joilla ei ole vanhempia tai muuta läheistä huoltajaa. Keväällä 2014 kymmenen lasta muutti Wondoon ja vuoden 20015 aikana vielä 10 lasta lisää. Juuri nämä 25 uusinta ”Suomi-lasta” ovat olleet suomalaisten rakkauden kohteena. Osa näistä lapsista asui ennen joko vanhan isovanhempansa kanssa tai satunnaisen, vieraan huoltajan kanssa. Osa lapsista asui kadulla ilman huoltajaa. Kukaan heistä ei ollut käynyt koulua aiemmin.

Tervetuloa mukaan tukijoukkohin!

image244

Autalapsia.fi -tiimin puolesta

Tuula ja Matti Viitakoski


Kiitos kun olet mukana!

Ota yhteyttä